{gspeech}WYKAZ SOŁECTW GMINY GÓRZNO 

SOŁECTWO CHĘCINY

- skład sołectwa: Chęciny, Chęciny – Kolonia, Grabniak, Mandzin

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 377
- sołtys wsi: Paziewski Jerzy  

 

SOŁECTWO GĄSÓW

- skład sołectwa: Gąsów, Lipówka, Maryniszki

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 166

- sołtys wsi: Tobiasz Krzysztof 

 

SOŁECTWO GOŹDZIK

- skład sołectwa: Goździk

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 495

- sołtys wsi: Halina Teperek

SOŁECTWO GÓRZNO

- skład sołectwa: Górzno, Górzno Poduchowne, Grządki, Panigórki, Stara Wola

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. –625

- sołtys wsi: Wojda Mirosław

SOŁECTWO GÓRZNO – KOLONIA

- skład sołectwa: Górzno – Kolonia, Zakręty

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 856

- sołtys wsi: Trzmiel Kazimiera

 

SOŁECTWO JÓZEFÓW

- skład sołectwa: Józefów, Aleksandrów, Antonin, Ignaców, Walerianów, Witoldów

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 143

- sołtys wsi: Skrajna Marzena 

 

SOŁECTWO KOBYLA WOLA

- skład sołectwa: Kobyla Wola, Stara Wieś

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 330

- sołtys wsi: Parzyszek Anna

 

SOŁECTWO ŁĄKI

- skład sołectwa: Łąki, Łąki – Kolonia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 478

- sołtys wsi: Adolf Mucha

 

SOŁECTWO MIERŻĄCZKA

- skład sołectwa: Mierżączka, Zofianów

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 189

- sołtys wsi: Gałązka Stanisław 

 

SOŁECTWO PIASKI

- skład sołectwa: Piaski, Tomaszówka, Zagórze

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 289

- sołtys wsi: Latuszek Zofia 

 

SOŁECTWO POTASZNIKI

- skład sołectwa: Potaszniki

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 126

- sołtys wsi: Talarek Bogdan 

 

SOŁECTWO REDUCIN

- skład sołectwa: Reducin, Ostrogi, Pastwiska, Skorupka, Śliwnia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 455

- sołtys wsi: Paziewska Beata

SOŁECTWO SAMORZĄDKI

- skład sołectwa: Samorządki, Paliszew

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 288

- sołtys wsi: Danuta Filipek

 

SOŁECTWO SAMORZĄDKI – KOLONIA

- skład sołectwa: Samorządki – Kolonia

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 319

- sołtys wsi: Ruta Andrzej 

 

SOŁECTWO UNIN

- skład sołectwa: Unin

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 779

- sołtys wsi: Kurek Jadwiga 

 

SOŁECTWO WÓLKA OSTROŻEŃSKA

- skład sołectwa: Wólka Ostrożeńska

- liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2014 r. – 466

- sołtys wsi: Owczarczyk Marian

{/gspeech}