W dniu 30 stycznia 2017r. Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak podpisał umowę na dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 zadania pod nazwą  „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Górzno ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym montowanym na stałe oraz sprzętem ratowniczo-gaśniczym nie montowanym na stałe” w kwocie 352 058,27 zł. Całkowita wartość projektu to 902 tys. zł.

Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie.