Górzno, dnia 31.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą.

 Oznaczenie nieruchomości:

 - nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/11 o powierzchni 0,1351ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00075246/1,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej,

- najem dotyczy lokalu znajdującego się w budynku pawilonu handlowo- usługowego oznaczonego w ewidencji budynków jako ul. Długa 4.

 

Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39