Drukuj

W dniu 14 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej i największej w powiecie hali sportowej wraz z wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną trawą oraz bieżnią. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym. Następnie przemaszerowano na plac obiektów sportowych. Dokonano przecięcia  wstęgi otwierającej boisko ze sztuczną trawą i halę sportową. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Prałat Ryszard Andruszczak wraz z ks. Prałatem Jerzym Kalinką i ks. Andrzejem Siedlanowskim. Główna część  uroczystości odbyła się na hali sportowej. Wójt Gminy Waldemar Sabak powitał wszystkich gości. Wśród zaproszonych byli min. : Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Jarosław Stawiarski, , Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Wicemarszałek Samorządu woj. mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Radny Sejmiku woj. mazowieckiego Krzysztof Żochowski, Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach Adam Skup, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Osmólskim, a także przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie i burmistrzowie z powiatu garwolińskiego, przedsiębiorcy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież.

Następnie Wójt Gminy przybliżył jak zrodził się pomysł powstania nowych obiektów.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 7mln zł, z czego 5 mln zł pochodziło z budżetu gminy, a pozostała część z dofinansowania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Waldemar Sabak i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek podziękowali osobom, które przyczyniły się do powstania obiektów oraz ich otwarcia wręczając pamiątkowe dyplomy dla:

 1. Marii Koc- Wicemarszałek Senatu
 2. Henryka Kowalczyka- Ministra Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów
 3. Jarosława Stawiarskiego- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
 4. Grzegorza Wożniaka- Posła na Sejm RP
 5. Adama Struzika-Marszałka woj. mazowieckiego
 6. Janiny Ewy Orzełowskiej- Wicemarszałek woj. mazowieckiego
 7. Krzysztofa Żochowskiego – Radnego Sejmiku woj. mazowieckiego
 8. Grzegorza Bachańskiego -Prezesa Zarządu PZkosz
 9. Radosława Piesiewicza- Doradcy Prezesa PZkosz
 10. Krzysztofa Michałkiewicza- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 11. Haliny Krawczyk- autorki wystawy „Gmina Górzno dawniej…”
 12. Grażyny Szewczyk-Skarbnik Gminy
 13. Piotra Zająca- Insp. Ds. inwestycji, dróg i funduszy strukturalnych

 

W podziękowaniu za sprawny odbiór inwestycji pamiątkowe stroje sportowe  przekazali na ręce:

 1. Krzysztofa Tuszowskiego- Komendanta PSP w Garwolinie
 2. Małgorzaty Gadoś- Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie
 3. Janusza Krawczyka- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  W trakcie uroczystości nie zabrakło licznych gratulacji i upominków sportowych od samorządowców.   Na zakończenie został rozegrany mecz koszykówki juniorów Ros-y Radom.