Powstałe w 2010 r.  z inicjatywy Pani Jadwigi Rojek zam. w Warszawie Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek od  sześciu lat prowadzi działalność, realizując cele statutowe.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Ponadto zadaniem stowarzyszenia jest  inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno. Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie dobroczynności, w szczególności poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną.

Jak corocznie w 2016 r. Stowarzyszenie włączyło się w akcję organizacji paczek Bożonarodzeniowych dla dzieci z terenu gminy poprzez udzielenie wsparcia finansowego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

Stowarzyszenie ponadto sfinansowało słodki poczęstunek  dla dzieci uczestniczących w spotkaniu Bożonarodzeniowym połączonym z teatrzykiem  „Księżniczka na ziarnku grochu” zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę i Świetlicę Szkoły Podstawowej w Górznie.

W czerwcu  po raz piąty Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców gminy coroczną imprezę środowiskową pod nazwą „Dzień Górzna”. Festyn cieszy się w każdym roku niesłabnącym zainteresowaniem i gromadzi rzesze uczestników z terenu naszej gminy a także  gmin sąsiednich. Dzięki funduszom pozyskanym z organizacji imprezy istnieje możliwość udzielenia stypendiów studiującej , zdolnej młodzieży z terenu naszej gminy. W 2016 r udzielono stypendia dla dwóch studentek z terenu gminy Górzno.

W okresie wakacji Stowarzyszenie włączyło się w  organizację bibliotecznego ogniska przyznając jednorazowe wsparcie finansowe na zakup drobnych upominków dla dzieci.

W 2016 r. odbyło się 5 spotkań Zarządu Stowarzyszenia oraz 2 Walne Zebrania wszystkich członków.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA DODATKOWA_2016.doc)Informacja dodatkowa[Informacja dodatkowa]41 kB
Pobierz plik (Sprawozdanie_finansowe_2016.xls)Sprawozdanie finansowe[Sprawozdanie finansowe]91 kB