Górzno, dnia 08.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. )

 

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 192/4 o powierzchni 0,4799 ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00037268/3,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomość to tereny usług publicznych,

- najem dotyczy części budynku hali sportowej o powierzchni 262,67m2.

 

          Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39