Górzno, dnia 08.08.2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zm. )

 

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomości zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha położone we wsi Wólka Ostrożeńska, gm. Górzno,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym
w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00037477/1,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Nr XII/62/2003 z dnia
29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomości od  drogi powiatowej nr 36554 Gończyce- Chotynia- Piastów przeznaczone są na poszerzenie tej drogi, a pozostałe to tereny zabudowy jednorodzinnej.

- dzierżawa dotyczy ww. działek gruntu wraz z budynkiem, którego powierzchnia zabudowy wynosi 368,80 m2 a powierzchnia użytkowa wynosi 298,45 m2.

 

          Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39