Załączniki:
Pobierz plik (082018-dochody-ryczalt.pdf)Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 20[Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów os]367 kB