Górzno, dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Górzno

 

            Wójt Gminy Górzno ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
  2. Spotkanie odbędzie się 11 września 2017 r. o godzinie 10 00 w budynku Urzędu Gminy w Górznie.
  3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  4. Konsultacje obejmują Gminę Górzno.