Od ponad 20 lat organizowane są uroczystości patriotyczno-religijne w lesie w Uninie upamiętniające wydarzenia, w których 10-ciu polskich żołnierzy i podoficerów poległo w walce z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939r.

 W tym roku uroczysta Msza św. została odprawiona w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Uninie. Proboszcz parafii ks. Andrzej Siedlanowski powitał wszystkich zebranych. W uroczystości udział wzięli min.; Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Ochnio, burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, kombatanci, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Tuszowski, Z-ca WKU  Krzysztof Kwiatkowski, Z-ca Naczelnika KPP Tadeusz Gregorczyk, Przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP na czele z płk dr Henrykiem Czyżykiem, delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy wsi Unin i Goździk oraz okolicznych miejscowości.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Artur Zbański.

Po Mszy św. przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu OSP w Uninie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Radomia pod batutą kpt Sławomira Ćwieka, która wykonała koncert dla wszystkich zgromadzonych.

Następnie głos zabrał  Waldemar Sabak Wójt Gminy, który podziękował orkiestrze za udział w uroczystości i wykonanie pięknego koncertu pieśni patriotycznych. Słowa podziękowania przekazał także Panu płk dr Henrykowi Czyżykowi, który reprezentował Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. W dalszej części wystąpienia Pan Wójt nawiązał do wydarzeń II wojny światowej. Podkreślił wielkie znaczenie takich uroczystości jak dzisiejsza, gdzie oddajemy hołd poległym w obronie ojczyzny, a także wyrażamy wdzięczność żyjącym kombatantom. Uroczystości w lesie unińskim są wspaniałą lekcją historii dla młodego pokolenia. Następnie głos zabrał płk dr Henryk Czyżyk w imieniu Stowarzyszenia, dziękując ks. Proboszczowi oraz władzom samorządowym za organizację po raz kolejny wspaniałej uroczystości patriotyczno-religijnej. Podkreślił jak ważną rolę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz przypominanie czym jest patriotyzm spełniają organizowane uroczystości właśnie w gm. Górzno. W dowód wdzięczności przekazał Panu Wójtowi wydanie książkowe ” Symbolika Polskiego Lotnictwa Wojskowego” oraz „Legiony to…Pieśni Reprezentacyjne Wojska Polskiego”. Na zakończenie głos zabrał w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego pana Marka Chciałowskiego Pan Tadeusz Czamara- Dyrektor Wydziału Zarządu Kryzysowego, który przekazał Wójtowi Gminy podziękowanie za kultywowanie uroczystości patriotycznych w lesie unińskim.

Tradycyjnie została zorganizowana przez proboszcza parafii  ks. Andrzeja Siedlanowskiego loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na przebudowę świątyni parafialnej w Uninie. Przygotowano atrakcyjne nagrody i każdy los wygrywał.

Sponsorami nagród byli min. Wójt Gminy  Górzno, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, firma Hetman, firma Ochnik, OSM Garwolin, Kop –Trans Zbigniew Płatek, supermarket Kaufland,  a także wiele innych przedsiębiorców oraz mieszkańców wsi Unin i Goździk.

Zdjęcia: www.kuriergarwolinski.pl