W dniu 06.09.2017r. Wójt Gminy Waldemar Sabak na czas zastępstwa Pani Katarzyny Ochnik powierzył pełnienie obowiązków Sekretarza Gminy Panu Pawłowi Gubie - dotychczas zatrudnionemu w Urzędzie Gminy na stanowisku starszego informatyka.