Górzno, dnia 11.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia będącej własnością Gminy Górzno.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/11 o powierzchni 0,1351ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00078752/2,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej,

- oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego cena czynszu najmu nieruchomości wynosi:

 1. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście pierwsze od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 100,24 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Pol- Dom ) wynosi 800 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc
  ( słownie: osiemset złotych plus podatek VAT ),
 2. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście drugie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,55 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Rol- Max ) wynosi 890 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc
  ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
 3. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście trzecie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 29,76 m2 ( aktualnie użytkowany przez agencję ubezpieczeniową ) wynosi 360 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc
  ( słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
 4. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2 ( aktualnie wolny ) wynosi 300 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta złotych plus podatek VAT ),
 5. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście piąte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,44 m2 ( aktualnie użytkowany na potrzeby apteki ) wynosi 900 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc
  ( słownie: dziewięćset złotych plus podatek VAT ),

Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu w wyliczeniu do 10% w roku kalendarzowym.

Wynajmujący wystawiać będzie do dnia 15-tego każdego miesiąca fakturę za czynsz.

Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39