W dniu 12 października 2017r. odbyły się uroczystości związane z gminnym świętem Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem tegorocznego święta była Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkach.

W uroczystościach udział wzięli nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkół, emeryci oraz goście zaproszenie min.:  Pan Mirosław Walicki przedstawiciel

Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka, starosta Marek Chciałowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, Nadleśniczy Jan Karwowski, księża, policjanci, pracownicy Urzędu Gminy.

Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Marię Owczarczyk głos zabrał

Wójt Gminy Waldemar Sabak, który w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorom, nauczycielom za trud pracy oraz bardzo dobre wdrożenie reformy oświaty. Ponadto poinformował, że jutro tj. 13 października br. odbędzie się sesja Rady Gminy, na której zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i pozostałych stanowisk. Na zakończenie wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Skwarkiem złożyli życzenia oraz wręczyli nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się dyrektorzy szkół: Pani Maria Szczęśniak,  

Z-ca Dyrektora Pani Renata Gałązka, Pani Maria Owczarczyk, Pani Ewa Włodarczyk, Pan Mirosław Mętrak oraz następujący nauczyciele: Pani Maria Talarek, Pani Agnieszka Rudnik, Pani Krystyna Mucha oraz Pani Lidia Kwiatkowska. Ponadto nagrody rzeczowe otrzymali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie oraz Prezes TPD o. Górzno Pani Łucja Szewczyk.

Miłym akcentem było także nagrodzenie emerytów Pani Wandy Kot za wspaniałą poezję 119 wierszy oraz Pani Haliny Krawczyk za wykonanie obrazów przedstawiających „Gminę Górzno dawniej…”.

W dalszej części uroczystości dyrektorzy poszczególnych szkół dokonali wręczenia nagród swoim nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Ponadto Dyrektor Pani Maria Szczęśniak przekazała zaproszenia na uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej dla poszczególnych nauczycieli: Pana Andrzeja Kozłowskiego, Pani Anny Lenarcik, Pani Agnieszki Choiny, Pani Anny Przybysz, Pani Urszuli Rusak oraz wręczenie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Elżbiety Sabak.

Na zakończenie głos zabrali goście. Nauczyciele przyjmowali podziękowania za trud wkładany w wychowanie młodych pokoleń oraz życzenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, wytrwałości i satysfakcji.