Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa ewidencyjna działki

Opłaty

1. od wypisu:

- do 5 stron – 30 zł

- powyżej 5 stron – 50 zł

2. od wyrysu:

- za każdą stronę A4 – 20 zł

- lecz nie więcej niż 200 zł

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Górzno, pokój nr 3, telefon (025) 681 22 54,55 wew. 38 Teresa Rusak – insp. ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa