W roku 2010 Gmina Górzno realizowała następujące inwestycje:

1. Remont dróg gminnych

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznych na 9 odcinkach drogowych o łącznej długości 5119,25m. Inwestycję realizuje firma Strabag Sp. z o.o. Remonty są wykonywane w następujących miejscowościach: Samorządki (dwa odcinki), Wólka Ostrożeńska, Górzno (dwa odcinki), Górzno Kolonia, Łąki (dwa odcinki) oraz Chęciny.

2. Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górznie.

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku oraz remont istniejących pomieszczeń. Inwestycję realizuje firma P.H.U. EVELCAM. Po realizacji budynek ośrodka powiększy się o nowe gabinety oraz zostanie dostosowany do obowiązujących wymagań.

3. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Goździk oraz Unin – etap I.

Inwestycja powyższa realizowana jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 190 000. Zadanie obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 150m3/d oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 5 km. W tym etapie inwestycji wykonane zostaną przyłącza w ilości 64 szt. inwestycje realizuje firma Hydrex Sp. z o.o.. Kwota 

4. Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno.

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na początku czerwca b.r.. Zadanie obejmuje montaż biologicznych reaktorów oczyszczalni działających na zasadzie biologicznego złoża zatapialnego. Do rozsączkowania oczyszczonych ścieków wykonne zostaną studnie chłonne. Ten typ inwestycji realizowany jest w Gminie Górzno od roku 2005. w chwili obecnej na terenie gminy działa 175 przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku bieżącym inwestycję realizować będzie firma KB – Instalacje. 

5. Rozbudowa, remont i adaptacja budynku OSP na Świetlicę Wiejską w Wólce Ostrożeńskiej.

Inwestycja powyższa jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania Odnowa wsi. Zadanie realizuje Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki. Projekt przewiduje dobudowę zaplecza socjalnego oraz remont istniejących pomieszczeń. Po zakończeniu inwestycji obiekt pełnił będzie funkcję Świetlicy Wiejskiej.

6. Budowa ronda w Górznie.

Inwestycja powyższa jest prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.