Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1 505 867,04 zł brutto. Na realizację zadania złożony został wniosek w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 na kwotę 500 000,00zł.

Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 45 752,00 zł. Wartość całego zadnia wynosi 57 956,00zł.

Wartość inwestycji wynosi 322 830,18 zł brutto. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 206 000,00zł.

Inwestycja realizowana przez firmę Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki z Garwolina. Wartość zamówienia wyniosła 181 119,31 zł brutto.

W ramach zadania powstaje jednokondygnacyjny budynek o wymiarach 7,20 x 10,80 m. przeznaczony dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Decyzja w sprawie budowy została podjęta w związku z planowanym remontem istniejącego budynku remizy z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską. W ramach projektu zostanie również wykonany zjazd oraz utwardzony zostanie plac przed budynkiem. 

Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1 505 867,04 zł brutto. Na realizację zadania złożony został wniosek w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 na kwotę 500 000,00zł.