W dniu 31.08.2012 r. dokonano odbioru zadania pn. „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Uninie w ramach programu Radosna Szkoła”.

Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw z nawierzchni poliuretanowo gumowej o powierzchni 173,5 m2. Na placu zamontowano również następujące zabawki: Zestaw Indiana Jones, Sześciokąt wielofunkcyjny, Linarium oraz Ruchomy Trap. Plac został ponadto wyposażony w kosze na śmieci oraz cztery ławeczki.

Wykonawcą placu zabaw była firma F.H. System Krzysztof Mliczek z Nowego Sącza. Wartość zadania wyniosła 125 990,68 zł brutto.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chęcinach ruszył 17.01.2012 r. Inwestycję zrealizowała firma BUDRAMAT z Garwolina za kwotę 259 148,85 zł brutto. Przeprowadzenie prac możliwe było dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach działania LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim 17.11.2011 r. Urząd Marszałkowski wsparł Gminę Górzno kwotą 168 552,00 zł. Projekt przewidywał ocieplenie istniejącego budynku, odnowienie głównej sali świetlicy (wykonie posadzek, remont ścian i sufitu). Istniejący w budynku garaż użytkowany dotąd przez OSP adoptowany został na pomieszczenia socjalne (kuchnia, pomieszczenie magazynowe oraz łazienka). Wymienione zostało pokrycie dachowe. Dostarczono również wyposażenie zaplecza kuchennego oraz stoły i krzesła na salę spotkań.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznych w następujących miejscowościach:

Kosztorysowa wartość inwestycji wyniosła 1 505 867,04 zł brutto. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013, na kwotę 500 000,00 zł. W ramach inwestycji do istniejącego budynku dobudowano nową część. Wymieniono m.in. pokrycie dachowe, instalację sanitarną, gazową i elektryczną, a także stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto odnowiono elewację oraz utwardzono przylegający do obiektu plac. Świetlica zyskała także nowe wyposażenie kuchni, m.in. meble oraz sprzęt gastronomiczny.