Wójt Gminy Górzno, OSP w Goździku, sołtys oraz mieszkańcy wsi Goździk składają serdeczne podziękowania dla Fundacji ORLEN - DAR SERCA za przekazanie środków finansowych w kwocie 20.000 zł na urządzenie placu zabaw w Goździku.

1. Budowa kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Górzno

Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zadanie obejmie montaż kolektorów na następujących budynkach: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Uninie, Świetlica Wiejska w Samorządkach wraz ze szkołą, Szkoła Podstawowa w Górznie z Gimnazjum, Przedszkole w Reducinie. Zadanie jest obecnie na etapie rozpatrywania ofert.

 

2. Budowa 103 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno

Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Inwestycję realizuje firma Solarprofi za kwotę 1 226 359,20 zł brutto.

 

3. Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Mierżączce.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku świetlicy. Zostanie on wyposażony w sanitariaty oraz zaplecze socjalne.

Inwestycję realizuje firma BUDRAMAT z Garwolina za kwotę 318 047,90zł brutto.

 

4. Remont dróg gminnych.

Zadanie obejmuje remont dróg w następujących miejscowościach: Potaszniki, Goździk, Unin, Samorządki Kolonia, Gąsów oraz Górzno. W miejscowościach Potaszniki, Goździk, Samorządki Kolonia oraz Gąsów wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne, natomiast w Uninie oraz Górznie nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej. Nawierznie bitumiczne wykonuje firma FEDRO za kwotę 776 099,18zł brutto. Łącznie wykona ona nawierzchnię o długości 3632mb. Inwestycję w Uninie oraz Górznie realizuje firma MELTOR za kwotę 217 968,19zł brutto.

 

5. Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Unin etap IV.

W ramach zadania rozbudowana zostanie istniejąca sieć kanalizacyjna. Po realizacji zadania miejscowość Goździk oraz Unin zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100%. Inwestycję zrealizuje firma KAMIS z Warszawy za kwotę 843 591,12 zł brutto.

 

6. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. W ramach tego programu w Gminie Górzno wybudowano już place zabaw przy szkole w Górznie oraz w Uninie. Zadanie jest na etapie kompletowania dokumentacji do przetargu.