Budowa placu zabaw dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie – Filia w Wólce Ostrożeńskiej w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

Inwestycja zrealizowana przez Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. za kwotę 127 305,00 zł. Zadanie dofinasowane z budżetu państwa w kwocie 63 652,50 zł.

 

W ramach zadania wykonano nawierzchnie bitumiczne w następujących miejscowościach: Górzno (603mb), Unin (516mb), Wólka Ostrożeńska (394mb) oraz Górzno Kolonia (990mb). Inwestycję realizował Zakład Usługowo Remontowo Budowlany PAROL za łączną kwotę 1 305 178,48 zł. Na drogę w miejscowości Górzno uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz.w kwocie 45 000,00zł. 

 

Inwestycja zrealizowana przez firmę ELNET z Lipówek za kwotę 77 367,00 zł. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 z działania LIDER w kwocie 25 000,00zł.

W ramach projektu wybudowano kolejne 43 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycję realizowała firma Solarprofi za kwotę 498 498,83 zł. Realizacja była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w kwocie 303 962,00 zł w ramach PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Samorządkach, gm. Górzno” w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” 

Inwestycja zrealizowana przez Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. za kwotę 126 628,50 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 63 314,25 zł.