1. Wzory deklaracji podatkowych

1.1 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości:

format pdf

1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  /IN-1/ raz z załącznikami,

2/ wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DR-1/ wraz z załącznikami,

 

1.2 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek rolny:

format pdf

1/ wzór informacji o gruntach  /IR-1/ wraz z załącznikami,

2/ wzór deklaracji  na podatek rolny  /DR-1/ wraz z załącznikami,

 

 

1.3 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek leśny:

 

format pdf

1/ wzór informacji o lasach  /IL-1/ wraz z załącznikami,

2/ wzór deklaracji  na podatek leśny  /DL-1/ wraz z załacznikami,

 

 

1.4 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek transportowy:

format PDF

1/ Załącznik do formularza DT-1/A

2/ Załącznik do formularza DT-1/A