1. Wzory deklaracji podatkowych

1.1 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek od nieruchomości:

format doc

1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  /IN-1/,

2/ wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DN-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane  o nieruchomościach” /ZN – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  /IN-1/,

2/ wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DN-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „Dane  o nieruchomościach” /ZN – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” /ZN – 1/B/,

1.2 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek rolny:

format doc

1/ wzór informacji o gruntach  /IR-1/,

2/  wzór deklaracji  na podatek rolny  /DR-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane  o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji o gruntach  /IR-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek rolny  /DR-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane  o nieruchomościach rolnych ” /ZR – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- „/Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym /ZR – 1/B/,

1.3 W zakresie wzorów informacji  i deklaracji na podatek leśny:

format doc

1/ wzór informacji o lasach  /IL-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek leśny  /DL-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane  o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  /ZL – 1/B/,

format pdf

1/ wzór informacji o lasach  /IL-1/,

2/ wzór deklaracji  na podatek leśny  /DL-1/,

3/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane  o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/,

4/ wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  /ZL – 1/B/,

 

1.4 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek transportowy:

format PDF

1/ Załącznik do formularza DT-1/A - interaktywny

2/ Załącznik do formularza DT-1/A

3/ Formularz DT-1 wersja do wydruku  

4/ Formularz DT-1 wersja interaktywna