1. WNIOSEK  o wydanie zezwolenia na  umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (OPŁATY ROCZNE)

1/ format doc

2/ format pdf