Inwestycję realizuje Zakład Usług Budowalnych Stefan Paśnicki z Garwolina za kwotę 866 734,05 zł brutto. Projekt przewiduje dobudowę do istniejącego budynku od strony boiska piłkarskiego nowej części w której powstanie sala przedszkolna, szatnie oraz łazienki, a na piętrze budynku dwie klasy lekcyjne. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowywanej części wynosi 364 m2. Zadanie ma być zakończone do 31.07.2017 r.

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. Po zrealizowaniu  zadania połączony wodociąg zlokalizowany w ulicy Jaśminowej z wodociągiem w ciągu ulicy Długiej. Nowa nitka wodociągu pozwoli na podłączenie do sieci budynków powstałych przy ulicy 3-go Maja. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE z Lublina za kwotę 58 982,13zł brutto. Zakończenie robót określono na dzień 30.09.2016r. 

Inwestycja realizowana przez konsorcjum firm F.H.U. Bruk – Bud z Pogorzeli oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Garwolinie. Wartość zmówienia wyniosła 1 099 124,66 zł brutto. Projekt przewiduje wykonanie nakładki na istniejącej jezdni. Ponadto przebudowany zostanie istniejący chodnik oraz wykonane obustronne, utwardzone kostką betonową pobocze do wysokości Starego Cmentarza. Zadanie zostanie dofinasowane przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014 – 2020 wkładem w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec listopada bieżącego roku.

Inwestycja realizowana przez firmę SKANSKA S.A. za kwotę 2 335 879,86 zł brutto. Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi z Górzna przez las do Wólki Ostrożeńskiej. Na istniejących nawierzchniach bitumicznych zostanie wykonana nakładka, natomiast na pozostałym odcinku droga zostanie wybudowana od podstaw łącznie z nawierzchnią asfaltową. Łączna długość  odcinka wynosi  ponad 5200 mb. Dodatkowo do wysokości remizy OSP zostanie wykonany chodnik a po drugiej strony jezdni utwardzone kostka betonową pobocze. Zadanie zostanie dofinasowane przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014–2020 wkładem finansowym w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień. 30.11.2016 r

Inwestycja jest realizowana przez firmę Z.I.B. PEKABUD Kazimierz Perłowski z Wierzbicy za kwotę 6 930 822,23 zł brutto. W ramach zadania powstanie pełnowymiarowa hala sportowa o wymiarze pola gry 40X20 m wraz z zapleczem. Jednocześnie w ramach zadania wybudowane będzie boisko piłkarskie ze sztucznej trawy wraz z bieżnią. Zadanie zostanie będzie dofinasowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 1 400 000,00 zł. Prace prowadzone są od kwietnia 2015 r. Zakończenie oraz oddanie hali do użytku planowane jest w grudniu tego roku.