Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Na terenie Gminy Górzno „zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych”, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.) jest firma:

EKO LIDER

Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08-400 Garwolin

 

Mieszkańcy gminy mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Górznie (obręb Górzno Kolonia) na działce przy oczyszczalni ścieków, w terminach wskazanych w harmonogramie.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dwa razy w roku odbierany jest przez przedsiębiorcę EKOLIDER, Jarosław Wyglądała, z siedzibą w Lucin 4, 08-400 Garwolin, bezpośrednio spod nieruchomości mieszkańców Gminy Górzno.