11 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bolesława Rojek, na którym dokonano podsumowania działalności za 2013 r. oraz wyboru nowych władz.

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno w roku 2013 stanowiła realizację jego celów statutowych, a mianowicie: