Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek ogłasza nabór wniosków o przyznanie „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek”. Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych stale zameldowanych na terenie Gminy Górzno, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Wnioski można składać do 31 marca 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Górzno (pok. nr 10). Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie internetowej Gminy Górzno www.gorzno.ugm.pl w zakładce Stowarzyszenie.

11 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bolesława Rojek, na którym dokonano podsumowania działalności za 2013 r. oraz wyboru nowych władz.

Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno w roku 2013 stanowiła realizację jego celów statutowych, a mianowicie:

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek uchwałą nr 4/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. przyznał 3 stypendia motywacyjno-socjalne na okres 5 miesięcy (od 1 października 2012 r. do 28 lutego 2013 r.) po 500 zł miesięcznie dla:

  1. 1.Kamila Bałuk zam. Unin 1 B, 08-400 Garwolin
  2. 2.Sylwia Zowczak zam. Mierżączka 48, 08-404 Górzno
  3. 3.Paulina Mąkowska zam. Wólka Ostrożeńska 28, 08-404 Górzno.