Urząd Gminy w Górznie :: dział plików

Zawartość Foldery/Pliki
(0/0)

Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

(0/0)

Wzory dokumentów dostępne są tutaj

(0/1)
(1/13)

Wnioski dostępne w kategorii:

 • lokalizacja lub przebudowa zjazdu;
 • przyłącze do wodociągu;
 • urządzenie obce w pasie drogowym;
 • wniosek o zapewnienie dostaw wody;
 • wydanie opinii o lokalizacji ogrodzenia;
 • zajęcie pasa drogowego;
 • zapewnienie przyłącza wodociągowego;
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
(5/10)

Kategoria zawiera następujące dokumenty:

 • akty prawne - prawa miejscowego;
 • wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznanego za rasę agresywną;
 • wniosek o usunięcie drzew krzewów;
 • informacja o wyrobach zawierających azbest;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska;
 • zgoda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
(0/3)

W kategorii oświata dostępne są następujące wnioski:

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
(2/10)

Wnioski dostępne w tej kategorii:

 • deklaracja na podatek od nieruchomości;
 • deklaracja na podatek od środków transportu wraz z załącznikiem ( w oddzielnym pliku)
 • informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości;
 • oświadczenie do notariusza;
 • wniosek o odroczenie terminu płatności;
 • wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej;
 • wniosek o udzielenie ulgi żołnierskiej;
 • wniosek o umorzenie;
 • wniosek o zaświadczenie;
(0/0)

Wzory dokumentów

(0/2)
(0/3)
(0/0)
(0/2)
(0/2)
(0/2)